Select Page

ระบบ ACHIEVEMENTS

ระบบ ACHIEVEMENTS เว็บเศรษฐี.online มีระบบ Achievements ปลดล็อคความสำเร็จของท่าน เป็นรางวัล เครดิต โดยการเล่นหรือชวนเพื่อน ให้ได้ตามเป้า รับไปเลย เครดิตฟรี เมื่อปลดล็อครางวัลแล้ว จะได้รับ Avatar ความสำเร็จด้วย เป็นการปลดล็อคภารกิจต่างๆของ เศรษฐี.online ตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งมีรางวัลให้ เพื่อเพิ่มแรงบันดาลใจ ความท้าทาย และความสนุกให้กับ สมาชิกที่ แทงหวย กับ เศรษฐี.online นอกจากจะได้รับรางวัลแล้ว ท่านจะได้รับ การปลดล็อคป้ายยศนั้นๆ สามารถใช้เป็น Avatar รูปประจำตัว หรือ ใช้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จ สำหรับผู้พิชิต เช่น นักใบ้หวยเก่งๆ ที่ใช้ รางวัล ผู้พิชิตหวยรัฐบาลเพื่อเป็นการยืนยันว่าตนว่า ให้เลขแม่นจริงๆ เป็นต้น สมัครที่นี่

ระบบ ACHIEVEMENTS

1. คลิกเมนู “แลกรางวัล”

ระบบ ACHIEVEMENTS

2. คลิกเมนู “ความสำเร็จ” จะเข้าสู่หน้าความสำเร็จ
และแสดงรางวัลที่ได้รับแล้ว

ระบบ ACHIEVEMENTS

3. คลิกเมนู “ปลดล็อครางวัล” จะเข้าสู่หน้ารายการรางวัลและความคืบหน้าทั้งหมด

รางวัลความสำเร็จ เศรษฐี.online มีอะไรบ้าง?

ระบบ ACHIEVEMENTS

นักแทงยี่กี (มี 3 ระดับ)

1. ระดับ: Novice Yeekee
ได้รับ เครดิต 15 บาท
ID ของตัวเองมียอดแทงหวย ยี่กี รวมทั้งหมดเกิน 10,000 บาท

2. ระดับ: Beginner Yeekee
ได้รับ เครดิต 150 บาท
ID ของตัวเองมียอดแทงหวย ยี่กี รวมทั้งหมดเกิน 100,000 บาท

3. ระดับ: Expert Yeekee
ได้รับ เครดิต 1,000 บาท
ID ของตัวเองมียอดแทงหวย ยี่กี รวมทั้งหมดเกิน 1,000,000 บาท

ระบบ ACHIEVEMENTS

ผู้พิชิตยี่กี (มี 2 ระดับ)

1. ระดับ: Winner of Yeekee
ได้รับ เครดิต 150 บาท
ID ของตัวเองมียอดชนะหวย ยีกี่ รวมทั้งหมด 100,000 บาท

2. ระดับ: God of Yeekee
ได้รับ เครดิต 1,000 บาท
ID ของตัวเองมียอดชนะหวย ยีกี่ รวมทั้งหมด 1,000,000 บาท

ระบบ ACHIEVEMENTS

นักแทงหวยหุ้น (มี 3 ระดับ)

1. ระดับ: Novice Stock
ได้รับ เครดิต 15 บาท
ID ของตัวเองมียอดแทงหวย หุ้น รวมทั้งหมดเกิน 10,000 บาท

2. ระดับ: Beginner Stock
ได้รับ เครดิต 150 บาท
ID ของตัวเองมียอดแทงหวย หุ้น รวมทั้งหมดเกิน 100,000 บาท

3. ระดับ: Expert Stock
ได้รับ เครดิต 1,000 บาท
ID ของตัวเองมียอดแทงหวย หุ้น รวมทั้งหมดเกิน 1,000,000 บาท

ระบบ ACHIEVEMENTS

ผู้พิชิตหวยหุ้น (มี 2 ระดับ)

1. ระดับ: Winner of Stock
ได้รับ เครดิต 150 บาท
ID ของตัวเองมียอดชนะหวย หุ้น รวมทั้งหมด 100,000 บาท

2. ระดับ: God of Stock
ได้รับ เครดิต 1,000 บาท
ID ของตัวเองมียอดชนะหวย หุ้น รวมทั้งหมด 1,00,000 บาท

นักแทงหวยรัฐบาล (มี 3 ระดับ)

1. ระดับ: Novice Government
ได้รับ เครดิต 15 บาท
ID ของตัวเองมียอดแทงหวย รัฐบาล รวมทั้งหมดเกิน 10,000 บาท

2. ระดับ: Beginner Government
ได้รับ เครดิต 150 บาท
ID ของตัวเองมียอดแทงหวย รัฐบาล รวมทั้งหมดเกิน 100,000 บาท

3. ระดับ: Expert Government
ได้รับ เครดิต 1,000 บาท
ID ของตัวเองมียอดแทงหวย รัฐบาล รวมทั้งหมดเกิน 1,000,000 บาท

ผู้พิชิตหวยรัฐบาล (มี 2 ระดับ)

1. ระดับ: Winner of Government
ได้รับ เครดิต 150 บาท
ID ของตัวเองมียอดชนะหวย หวยรัฐบาล รวมทั้งหมด 100,000 บาท

2. ระดับ: God of Government
ได้รับ เครดิต 1,000 บาท
ID ของตัวเองมียอดชนะหวย หวยรัฐบาล รวมทั้งหมด 1,000,000 บาท

ชวนเพื่อนมีแต่ได้ (ระดับ 1-3)

1. ระดับ: Bronze Team
ได้รับ เครดิต 500 บาท
ID ของตัวเองมีลูกข่ายทั้งหมด 50 คน นับเฉพาะ ID ลูกข่าย ที่มีการฝากเงินเกิน 100 บาท

2. ระดับ: Silver Team
ได้รับ เครดิต 1,000 บาท
ID ของตัวเองมีลูกข่ายทั้งหมด 100 คน นับเฉพาะ ID ลูกข่าย ที่มีการฝากเงินเกิน 100 บาท

3. ระดับ: Silver II Team
ได้รับ เครดิต 5,000 บาท
ID ของตัวเองมีลูกข่ายทั้งหมด 500 คน นับเฉพาะ ID ลูกข่าย ที่มีการฝากเงินเกิน 100 บาท

 

ชวนเพื่อนมีแต่ได้ (ระดับ 4-6)

4. ระดับ: Gold Team
ได้รับ เครดิต 10,000 บาท
ID ของตัวเองมีลูกข่ายทั้งหมด 1,000 คน นับเฉพาะ ID ลูกข่าย ที่มีการฝากเงินเกิน 100 บาท

5. ระดับ: Platinum Team
ได้รับ เครดิต 30,000 บาท
ID ของตัวเองมีลูกข่ายทั้งหมด 5,000 คน นับเฉพาะ ID ลูกข่าย ที่มีการฝากเงินเกิน 100 บาท

6. ระดับ: Diamond Team
ได้รับ เครดิต 100,000 บาท
ID ของตัวเองมีลูกข่ายทั้งหมด 10,000 คน นับเฉพาะ ID ลูกข่าย ที่มีการฝากเงินเกิน 100 บาท

สะสมยอดทีม (ระดับ1-3)

1. ระดับ: Bronze Bet Team
ได้รับ เครดิต 2,000 บาท
ID ลูกข่ายทั้งหมดมียอดแทงรวมกัน 1 ล้านบาท (ต้องผ่าน Achievement Gold Team ก่อน)

2. ระดับ: Silver Bet Team
ได้รับ เครดิต 10,000 บาท
ID ลูกข่ายทั้งหมดมียอดแทงรวมกัน 5 ล้านบาท (ต้องผ่าน Achievement Gold Team ก่อน)

3. ระดับ: Silver II Bet Team
ได้รับ เครดิต 20,000 บาท
ID ลูกข่ายทั้งหมดมียอดแทงรวมกัน 10 ล้านบาท (ต้องผ่าน Achievement Gold Team ก่อน)

สะสมยอดทีม (ระดับ 4-7)

4. ระดับ: Gold Bet Team
ได้รับ เครดิต 40,000 บาท
ID ลูกข่ายทั้งหมดมียอดแทงรวมกัน 20 ล้านบาท (ต้องผ่าน Achievement Gold Team ก่อน)

5. ระดับ: Gold II Bet Team
ได้รับ เครดิต 60,000 บาท
ID ลูกข่ายทั้งหมดมียอดแทงรวมกัน 30 ล้านบาท (ต้องผ่าน Achievement Gold Team ก่อน)

6. ระดับ: Platinum Bet Team
ได้รับ เครดิต 80,000 บาท
ID ลูกข่ายทั้งหมดมียอดแทงรวมกัน 40 ล้านบาท (ต้องผ่าน Achievement Gold Team ก่อน)

7. ระดับ: Diamond Bet Team
ได้รับ เครดิต 100,000 บาท
ID ลูกข่ายทั้งหมดมียอดแทงรวมกัน 50 ล้านบาท (ต้องผ่าน Achievement Gold Team ก่อน)