Select Page

ตู้ปันสุข

ตู้ปันสุขพร้อมเลข-768x1365.jpg
 1. เหรียญแมว เหรียญแมว (แทงหวยทุกๆ 100 บาท ได้รับ 1 เหรียญ)
 2. ถุงโชคดี ถุงโชคดี (หมุนตู้ทุกๆ 10 ครั้ง ได้รับ 1 ถุง)
 3. หน้าจอแสดงผลการสุ่ม
 4. แถบสถานะรางวัลที่ได้รับ
 5. ปุ่มกดสุ่มด้วยเหรียญแมว
 6. ปุ่มกดสุ่มด้วยถุงโชคดี
 7. แผงควบคุม Auto Mode (กดเลือกจำนวนที่ต้องการสุ่มอัตโนมัติ จากนั้นกดเลือกว่าสุ่มด้วย เหรียญแมว หรือ ถุงโชคดี)
 8. แถบแสดงจำนวนครั้งที่สุ่มด้วยเหรียญแมวไปแล้ว
 9. เมนู กติกา, ของรางวัล, วิธีหาเหรียญ และปุ่มเปิด/ปิดเสียง
 10. ยอดเครดิตปัจจุบัน
 11. ปุ่มย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้า

กติกาและวิธีเล่น

 1. กดปุ่มหมุนด้วย  เพื่อลุ้นรางวัล
 2. กดปุ่มหมุนด้วย  เพื่อลุ้นรางวัลฟรี 1 ครั้ง
 3. ทุก 10 ครั้ง ที่ใช้    รับฟรี  1 ชิ้น
 4. ของรางวัลเครดิตไม่สามารถถอนออกมาเป็น “เงินสด” ได้

ของรางวัล

1.  1000 ฿ 6.  30 ฿

2.  500 ฿   7.  20 ฿

3.  200 ฿   8.  10 ฿

4.  100 ฿    9.  1 ฿

5.  50 ฿     10.  x 1

หาเหรียญแมวได้จากไหน ?

 1. ทุก 100 บาทของยอดแทงหวยใน 1 โพย คุณจะได้รับ   x 1 
 2. ระบบจะคิดแยกแต่ละโพยว่าโพยไหนได้กี่เหรียญ จะไม่เอายอดรวมทุกโพยมาคิด
 3. แต้ม เหรียญแมว จะเข้าก็ต่อเมื่อโพยหวยที่ซื้อ ออกผลและประมวลผลเสร็จ

ตัวอย่าง

 1. โพยแรกมียอดเล่น 190 จะได้  x 1 
 2. โพยที่ 2 มียอดเล่น 720 จะได้  x 7

ยอดเล่นรวม 2 โพย คือ 190+720 เท่ากับ 910 

แต่จะคิดรวม 2 โพย จะได้ เหรียญแมวทั้งหมด 1+7 เท่ากับ 8 เหรียญ ( ไม่ใช่9เหรียญ )