Select Page
การเปลี่ยนปีนักษัตร

การเปลี่ยนปีนักษัตร

การเปลี่ยนปีนักษัตร การเปลี่ยนปีนักษัตร มีหลายวิธี เช่น การเปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันแรก  ของเดือนที่ 1 ทางจันทรคติตามปฏิทินหลวง เป็นแบบที่ใช้บันทึกสูติบัตรฉบับปัจจุบัน (แนวปฏิบัติ) หนังสือเวียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว 4 ออกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2539)...
สิ่งนำโชค 12 ราศี

สิ่งนำโชค 12 ราศี

สิ่งนำโชค 12 ราศี สิ่งนำโชค 12 ราศี แต่ละราศีควรพกของนำโชคตามราศีอะไรติดตัวดี เพื่อช่วยเสริมดวงให้ยิ่งปังในทุก ๆ ด้าน ตามมาดูกัน ราศีมังกร Capricorn 16 มกราคม -15 กุมภาพันธ์ ราศีมังกร ดาวเคราะห์ที่คุ้มครองราศีมังกรคือดาวเสาร์ นักบุญองค์อุปถัมภ์คือ โครนัส...