Select Page
ราศีเมถุน

ราศีเมถุน

        ราศีเมถุน (14 มิ.ย. –  14 ก.ค.) ดูดวงรายปักษ์ประจำวันที่ 16-31 มกราคม 2566 กับแม่หมอสุดฮอตของ เศรษฐี.online และ สมัครสมาชิกได้ที่นี่

   • การงาน : ในช่วงปักษ์นี้ หากคุณกำลังหางานใหม่ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ในช่วงนี้ ซึ่งเป็นงานที่คุณชอบ และอยากทำมานานแล้วได้ แต่ถ้าหากคุณยังทำงานที่เดิมมีเกณฑ์ที่คนเก่าจะเดินออกไป และตัวคุณต้องเข้าไปรับผิดชอบงานนั้นแทน ทำให้คุณมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น ผู้ใหญ่มองเห็นผลงานมากกว่าเดิมได้
   • การเงิน : ช่วงนี้คุณจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้น แต่อาจจะยังมีค่าใช้จ่ายใหญ่ ๆ อยู่ หากคุณจะทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงิน หรือการกู้ยืมในช่วงนี้ ก็มีเกณฑ์ที่จะผ่านในจำนวนเงินที่คุณต้องการได้ หรืออาจมีการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงในบ้านเข้ามาในช่วงนี้
   • ความรัก : สำหรับคนโสด ในช่วงนี้คุณอาจจะยังไม่เจอใครที่เข้าตา ถ้าเป็นคนที่คุณจะรู้สึกดีด้วยอาจต้องเป็นคนที่มาจากทางไกล หรือเข้ามาจากทางออนไลน์ ส่วนคนที่มีคู่แล้ว ช่วงนี้คนรักอาจต้องไปทำงานในที่ไกล ๆ หรือมีเวลาให้คุณน้อยลง อาจเกิดความงอน หรือน้อยใจกันอยู่บ้าง
   • สุขภาพ : ระวังเรื่องของไขมันในเส้นเลือด หรือการกินเยอะเกินไป ทำให้น้ำหนักขึ้นได้
   • เลขนำโชค : 8, 9

   ราศีเมถุน (14 มิ.ย. –  14 ก.ค.) ดูดวงรายปักษ์ประจำวันที่ 16-31 มกราคม 2566 กับแม่หมอสุดฮอตของ เศรษฐี.online และ สมัครสมาชิกได้ที่นี่

   • การงาน : ในช่วงปักษ์นี้ หากคุณกำลังหางานใหม่ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ในช่วงนี้ ซึ่งเป็นงานที่คุณชอบ และอยากทำมานานแล้วได้ แต่ถ้าหากคุณยังทำงานที่เดิมมีเกณฑ์ที่คนเก่าจะเดินออกไป และตัวคุณต้องเข้าไปรับผิดชอบงานนั้นแทน ทำให้คุณมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น ผู้ใหญ่มองเห็นผลงานมากกว่าเดิมได้
   • การเงิน : ช่วงนี้คุณจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้น แต่อาจจะยังมีค่าใช้จ่ายใหญ่ ๆ อยู่ หากคุณจะทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงิน หรือการกู้ยืมในช่วงนี้ ก็มีเกณฑ์ที่จะผ่านในจำนวนเงินที่คุณต้องการได้ หรืออาจมีการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงในบ้านเข้ามาในช่วงนี้
   • ความรัก : สำหรับคนโสด ในช่วงนี้คุณอาจจะยังไม่เจอใครที่เข้าตา ถ้าเป็นคนที่คุณจะรู้สึกดีด้วยอาจต้องเป็นคนที่มาจากทางไกล หรือเข้ามาจากทางออนไลน์ ส่วนคนที่มีคู่แล้ว ช่วงนี้คนรักอาจต้องไปทำงานในที่ไกล ๆ หรือมีเวลาให้คุณน้อยลง อาจเกิดความงอน หรือน้อยใจกันอยู่บ้าง
   • สุขภาพ : ระวังเรื่องของไขมันในเส้นเลือด หรือการกินเยอะเกินไป ทำให้น้ำหนักขึ้นได้
   • เลขนำโชค : 8, 9

ราศีอื่นๆ